Hoek van Holland is nauw verbonden met de zee en de monding van de Nieuwe Waterweg. Sinds de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 zijn talloze schepen aan de monding gestrand. Het aanlopen van de Nieuwe Waterweg vereiste veel stuurmanskunst, vooral bij harde of stormachtige wind.

Sinds 1986 wordt in het Redding- en Veerdienstmuseum de boeiende historie van scheepsrampen en reddingswerken getoond in een oude munitiebunker aan de Badweg in Hoek van Holland. In 1990 heeft het bestuur van de stichting Reddingmuseum Jan Lels een gedeelte van de ruimte in de bunker beschikbaar gesteld aan het bestuur van het Nationaal Veerdienstmuseum. In 2008 zijn de beide musea gefuseerd tot het Redding- en Veerdienstmuseum Jan Lels. Het museum wordt uitsluitend door vrijwilligers beheerd en in stand gehouden.

Het museum Jan Lels beheert een indrukwekkend aantal objecten, boekwerken, schilderijen, foto’s en andere tastbare herinneringen. Herinneringen die de rijke heroïsche en soms trieste historie illustreren van het reddingwezen in het Noordzeegebied vanaf Scheveningen tot aan de Belgische kust.

In het museum wordt tevens de geschiedenis getoond van de voormalige Stoomvaartmaatschappij Zeeland, die meer dan 100 jaar de veerdienst tussen Nederland en Engeland heeft onderhouden. Het museum beheert een omvangrijk aantal objecten die de geschiedenis van de Veerdienst, die eveneens zo intens is verbonden met de Hoekse samenleving, tastbaar maken.

  • Openingstijden:
    Eerste zaterdag en zondag van de maand: 13.30 – 16.30 uur
    Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
    In december en januari is het museum gesloten.