Project omschrijving

Tussen See- en Landfront

De Duitse bezetter onderscheidde twee ‘fronten’ bij de verdediging van Stützpunktgruppen: het See- en Landfront. Het eerste lag direct aan de kust en bestreek doelen op het strand en de zee. Het Landfront was ingericht voor de verdediging tegen de vijand die vanaf land zou komen. De Noordduinen viel binnen Stützpunktgruppe Katwijk en lag midden tussen beide fronten. Het noordelijke Landfront liep vanaf de Duinweg dwars door de Noordduinen richting het strand waar de stellingen aan het Seefront lagen.

Download route!
  • Lengte: 4,8 kilometer
  • Duur: 2 – 2,5 uur